Nasze usługi

  • sprzedaż piasku, żwiru, ziemi
  • usługi sprzętowe koparko-ładowarką, koparką, spychaczem, równiarką
  • kopanie i odmulanie stawów
  • rozbiórki
  • rekultywacja wysypisk śmieci
  • odmulanie i konserwacja cieków wodnych
  • odśnieżanie i usuwanie śliskości dróg
  • równanie placów dróg i duktów leśnych
  • kopanie fundamentów.